Blir folkemøte om kollektivtrafikk over nyttår

foto