Bømlingane vil sjå natur når dei reiser innlands

foto