Grethe Kjøsnes

- Me fekk eit miljøsertifikat som viser at Princess-butikken er oppteken av miljø. Princessgruppen sentralt ønskjer at alle butikkane i kjeda skal få eit slikt miljøsertifikat. Her på butikken brukar me til dømes miljøvennlege såper for oss tilsette. Me er nøye på kjeldesortering av avfall. Ein gong i året veg alle butikkane i kjeden vår avfallet sitt. Då ser me kven som produserer minst. Elles så sel me ein del miljømerkja varer i butikken, seier Hege Sønstabø Alvsvåg, dagleg leiar ved Princess Bømlo.