Alle skulane og barnehagane i landet blir stengde

foto