Vil vurdere idrettsstipend og legg om tilskotsordning

foto