Leverer energipakke til Fiskeridirektoratet sitt oppsynsfartøy