Fylkeskommunen svarar på bømlopakke-kritikken frå ordførar og varaordførar