Ny løysing for utbetaling av lønskompensasjon frå Nav

foto