Medietilsynet: Halvparten av borna meiner foreldre legg ut bilete av dei utan å spørje

foto