Regjeringa lanserer kondemneringsordning for skip

foto