— Det er truleg mi livs viktigaste last eg køyrer no