— Skal me prøva å skapa og få til noko, må me satse!