Etter ein kald vinter, må vel dette reknast som mildvêr