Trekkjer tilbake tilsetjinga av ny plan- og byggjesakssjef

foto