Difor er det ikkje vaksinering i veke 51 og veke 52