Spurte om status for arbeidet med tursti rundt Storavatnet