Foto: privat

Den ubetinga kjærleiken

– Denne kjærleiken vert aldri utdatert, og er den beste skamdreparen.