Vedtok at avgåande kommunestyre skal vedta godtgjerslene