2022 viser godt utlån av bøker frå Bømlo folkebibliotek

foto