Kven bør heidrast for å ta vare på kulturlandskapet i Vestland?

foto