Regjeringa vil ikkje snu om Havforskingsinstituttet – trass lokale oppmodingar

foto