Forskarar meiner det er for tidleg å fastslå om oppdrett øydelegg Hardangerfjorden