Tilbakeviser at budsjettet er kjemisk fritt for gode nyheiter til næringslivet