Han blir ny administrerande direktør i Rederiforbundet