Bømlo kommune har gode beredskapsplanar, seier kommunedirektøren