Gardsbruk siste ti år: Sjeldan – og stor auke i Bømlo