Ventar på fylkeskommunen om svar på to spørsmål reist om fotgjengarovergangar