Tvangssamanslåtte kommunar og fylke har fått søknadsfrist

foto