Gjer ferdig vegplanane sjølv om bompengane manglar