Havforskingsinstituttet lanserer «hotline» for hai