Legg bak seg eit år med mykje aktivitet og travle dagar