Tomtestriden i Rubbestadneset: Ordførar, tidlegare ordførar og kommunedirektør forklarte seg i retten