Utfordrande for seksåring å kome seg til og frå skulen

foto