Investeringsdirektør spår at sjømatgigantane blir splitta opp