Semje mellom Fellesforbundet og Norsk Industri – ikkje storstreik i frontfaget