Vil dele ut over éin milliard av overskotet til kundar