– Fôrflåtar på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk

foto