Tok 225 ulovlege teiner opp av sjøen på ei helg

foto