Avviser påstandar om kven som eig skipsdesign

foto