Stort kultur- og idrettsengasjement på Bømlo

foto