– Hendinga viste kor viktig det er å få tidleg beskjed

foto