Ønskjer at det blir jobba vidare med fleirbrukshall på Finnås

foto