Unni Seim stilte spørsmål om logopedsituasjonen: - Dette er ikkje godt nok