— Skulevegen frå Kallavåg til skulen er veldig stygg

foto