Regjeringa løyver 250 millionar til reiselivsnæringa

foto