Desse tiltaka blir innførte viss smitten ikkje går ned