- Eg ser fram til å vidareføre det gode arbeidet

foto