Bispemøtet om kyrkjeasyl: – Vi vil sterkt protestere mot unødig maktutøving i eit heilagt rom

foto