Industrivernet på Rubbestadneset overtek den gamle brannbilen til kommunen