foto
FAMILIEN JAKARIAN: Sist Bømlo-nytt snakka med familien fortalte dei om Bømlo som ein himmel på jord etter å ha flykta frå Syria. No har situasjonen endra seg dramatisk. Foto: Hege Sønstabø Alvsvåg

Livet til familien Jakarian gjekk frå himmel til helvete

Den vonde datoen 19. mai nærmar seg. Då har UNE bestemt at familien Jakarian skal splittast. Grunna ueinigheit rundt eit papir frå då familien flykta frå Syria, risikerer Harout (56) og Tamar (50) at dette er den siste 17.mai dei feirer med dei to barna sine.